Turnhout 2012

HET CENTRALE THEMA

Geen feestjaar zonder een centraal thema. Voor Turnhout 2012 is dat 'Randland: Hartland'. Die tweeledige titel klinkt op het eerste gezicht een beetje vreemd in de oren, maar hij omschrijft perfect wat de Kempen was en is.

Randland verwijst naar de ligging van Turnhout aan de rand van het land. Zo'n afgelegen streek, veilig ver weg van het centrum, is uitermate geschikt om er vervuilende industrie, enkele gevangenissen, een landloperskolonie en een 'zothuis' in neer te poten. Dat vormde het uitgesproken karakter van de Turnhoutse regio en maakte ze tot wat ze nu is. Maar tegelijkertijd biedt de ligging aan de rand ook unieke kansen. Ver weg van het centrum kan je je wat meer permitteren, experimenteren, de mainstream ontwijken, de grenzen opzoeken, ... Het woord 'Hartland' in de titel staat in contrast met 'Randland'. Het verwijst juist naar de centrale ligging van Turnhout. De ruime Turnhoutse regio wordt begrensd door steden als Breda, Tilburg, Eindhoven, Lier, Antwerpen en Leuven. En ook dat maakt van Turnhout en omgeving een gebied met unieke perspectieven.

 
ontwerp website: fabriek81.be