Turnhout 2012

MISSIE

Turnhout 2012 is geen feest dat als een emmer over de bevolking wordt uitgegoten, integendeel. Duurzaamheid en participatie staan centraal.

Het feestjaar ‘Turnhout, Cultuurstad van Vlaanderen 2012’ zal eindigen in december 2012, maar de effecten moeten nog lang daarna merkbaar zijn. Het feest kan pas echt geslaagd worden genoemd als in 2012 initiatieven, ideeën, samenwerkingsverbanden, … worden opgestart met een blijvend karakter. ‘Turnhout 2012’ moet een dynamiek teweegbrengen die ook in 2020 nog merkbaar moet zijn.

Om dat te helpen verwezenlijken heeft de ‘vzw Turnhout 2012’ veeleer een coördinerende dan een organiserende functie. De vzw organiseert in het feestjaar weliswaar enkele activiteiten, maar steunt en motiveert ook initiatieven van particulieren, groepen en verenigingen die in het feestjaar een evenement willen organiseren. Bovendien helpt de vzw Turnhout 2012 bij het opzetten van samenwerkingsverbanden en het ontwikkelen van projecten.

 
ontwerp website: fabriek81.be